Som udgangspunkt kan man sammenligne en anpart fra Château d´Arc-en-Barrois, (herefter benævnt CAB) med en ejerlejlighed. I det store hele, samme rettigheder og forpligtelser!


Der er 50 anparter hver knyttet et værelse/lejlighed. Som anpartshaver ejer du 1/50 del af CAB på lige vilkår med de øvrige 49 andre ejere. Du er ikke begrænset af et bestemt antal uger, man kan ankomme uden varsel, døgnets 24 timer, årets 365 dage, og være i lejligheden i nøjagtig så lang tid du ønsker. Hvis du en dag ikke ønsker, at være slotsejer, kan du frit sælge din bolig, til den pris du finder passende.
Chateau
Ved køb modtager du to nøgler; en til slottet og en til din private bolig, samt en e-mail adresse. Køber du lejlighed nr. 1, bliver den således No 1@my-french-chateau.com Herfra er valget dit; du kan vælge at leje ud, komme som privatist eller måske se en fordel i de mange muligheder for nye bekendtskaber med de andre ejere.

En gang om året, på Princess Adelaide´s fødselsdag den 23. august holdes der Maskebal for slotsejerne, og her er begge riddersale sat op til kongelig fest. -med rigeligt af slottets egne Champagne, bragt op fra den aflåste champagnekælder.

Vi har lagt vægt på mindst mulig administration, med fokus på lave driftsomkostninger, parallelt med ønsket om et højt service niveauet; svært men ikke umuligt! Vi har forudsat, at ønsket om lave omkostninger prioriteres højere end en bemandet reception, alle ejerne har jo selv nøgle til slottet og har ikke behov for en Butler til at åbne slotsdøren ved ankomst.

CAB´s mange service tilbud belaster generelt ikke fællesskabet, men udbydes som et tilbud man kan vælge at anvende, og herefter afregne direkte med udbyderen. Dette bl.a. gjort muligt ved, at men som ejer af en anpart på CAB også bliver ejer af en gartnerbolig og bestyrerbolig. Disse vil blive anvendt til personale, der via en fri bolig, yder en veldefineret indsats i CAB. Derud over vil de hver især tilbyde forskellige service ydelser mod betaling, fx. rengøring af din lejlighed.

Fællesskabet kan selvfølgelig ikke helt undvære en administrator, her tilbyder CAB DK, at betale slottets regninger, som el og vand og rekviere lokale håndværkere. Denne service er ikke gratis, men ved et rimeligt honorar delt i 50 dele, bliver det næsten ubetydeligt. CAB DK har ikke nogen præference ift. at vi fremadrettet skal varetage denne rolle, men lover at gøre det så længe flertallet vælger det. Denne service kommer således på valg hvert år, hvor ejerkredsen kan vælge anden udbyder.

Igennem CAB DK kan anpartshaver udleje sin anpart, hvorefter CAB DK tager sig af alt fra annoncering til udlejning mod et fast provenu fra den enkelte. Vi tilbyder alle anpartshaver, uden beregning, at optages på CAB´s hjemmeside, med mulighed for selv at leje ud. Man kan evt. lave en aftale med en af slottets 4 viceværter om ind-ud -checkning af venner/lejere, i den pågældende periode, herfor afregnes seperat.

Der er i foreningens vedtægter lagt vægt på "frihed under ansvar", således at de relative få begrænsninger tager udgangspunkt i fællesskabets interesser på forskellige områder. Disse reguleringer omhandler specielt slottets mange fælles faciliteter, der forventes anvendt til fælles glæde og fornøjelse. Herom mere specifikt i CAB´s HUSORDEN.

Slottet har to historisk fredede Riddersale, der har fungeret som restaurant. Vi har bevidst valgt en restauratør fra, da vi ikke selv på noget tidspunkt har "set lyset" i en sådan forretning. Men ikke desto mindre har vi et ønske om, at en venlig "sjæl" vil tilberede nogle skønne egnsretter til slotsejerne, mod individuel afregning. Vi har derfor haft samtale med lokale kogekoner, der hver på sin måde, har vist interesse i vores koncept. Vi forestiller os, at man hjemme fra mailer; forventet ankomst, antal personer og i hvor mange dage man ønsker "le chefs" tilberedte egnsretter. Igen er det vigtigt at understrege,at fællesskabet ikke belastes af denne service, men et tilbud til den enkelte og afregning direkte til værten.

Helt enkelt og med få ord vil vi forvente, at den oplagte køber af en anpart på Chateau Arc-en-Barrois, er livsnyder i ordets bredeste forstand.A´ bientot